Duurzaam oosterpark

duurzaam benul

DUURZAAM OOSTERPARK
DUURZAAM BENUL

Duurzaam benul is geen flauwekul!

10 december 2019, Ellen Beck

Om maar direct de toon te zetten gaan we dramatisch van start. Deze eerste blog gaat over waarom het belangrijk is dat we duurzamer gaan leven. Het is grotendeels de beweegreden van Duurzaam Oosterpark en dat vonden we belangrijk om met u te delen. 

 Al jarenlang is de impact van onze voetafdruk, onze huidige levensstijl, op de wereld groter dan haar herstellend vermogen en dat resulteert bijvoorbeeld in een klimaatverandering of in een plastic soep. “Als we maar doen alsof klimaatverandering niet echt is, dan verdwijnt het op de een of andere manier vanzelf wel”, zei Leonardo DiCaprio in zijn rol als vredesambassadeur van de Verenigde Naties.

Het wordt tijd dat we de aarde een eerlijke kans geven. We moeten ons bewust worden van onze levenswijze, we moeten actief oplossingen aangrijpen en verbetering inzetten, we moeten circulair omgaan met onze grondstoffen en we moeten bovenal ons denken veranderen. Want als we blijven denken in groei en winst dan trekt de aarde aan het kortste eind. Als iedereen zou leven en consumeren als de gemiddelde Nederlander, dan zouden we 3,6 aardbollen nodig hebben. “Hoe durven jullie hier niks aan te doen”; zegt Greta in haar speech tijdens de VN-klimaattop 2019. En ze heeft gelijk! Echter een denkwijze veranderen is ontzettend moeilijk. Gelukkig kent de wereld mooie denkers die het lef hebben de wereld op zijn kop te zetten. We hebben nieuwe leefwijzen en ideeën nodig zoals in Doughnut Economics wordt voorgesteld. Hierin schuift de Britse econome Kate Raworth een omkering van het economische denken naar voren, een omkering waarbij de natuur niet langer de blinde vlek van het systeem is, maar er samen met de mens een cirkel vormt.

Je denkt misschien dat is ver van mijn bed show maar niks is minder waar. Kunt u zich 27 augustus 2019 herinneren? Dit was de dag waarop Groningen zo ongeveer de slechtste luchtkwaliteit van de hele wereld had! Of bedenkt u zich even of uw huis wel droog blijft staan wanneer de zeespiegel blijft stijgen door de smeltende ijskappen. Het verhogen van de dijken is al begonnen, als het even niet meezit is de zeespiegel in het jaar 2100 gestegen met 292 centimeter. Dat wordt natte voeten in de stad. Wij krijgen in Nederland een waterprobleem daar kunnen we niet om heen en hiervoor is er geen plan b. Als we onverminderd doorgaan met het gebruik van fossiele brandstoffen, kan de opwarming zelfs voorbij de 4 of 5 graden schieten. We hebben het dan over een zeespiegelstijging van zo’n 55 meter.

 Deze kennis en feiten komen uit onderzoeken van wetenschappers, economen en activisten en zijn gecheckt op fake news. De overeenkomst van deze onderzoekers, wetenschappers, economen en activisten is dat ze allemaal streven naar één gemeenschappelijk ding: herstel van natuur zodat de aarde behouden blijft. Ze alarmeren ons, ze drukken ons op feiten, ze bieden ons kennis en ze dragen ons nieuwe leefwijzen voor. Ons rest de taak om daar iets mee te doen. In de Oosterpark zijn we de beroerdste niet dus die uitdaging gaan we ‘natuurlijk’ aan. Op wijkniveau! 

Minidocu’s

plastic bag

tiny forest

donut economie

Plastic

Duurzaam in de Oosterparkwijk

circulaire economie

In de pers

Sop until you drop (25 maart 2020 document)

Lees de publicatie hier.

Grofvuil opruimactie in Oosterparkwijk (10 dec 2019 OOG.tv)

Zakken vol afval opgeruimd in de Oosterparkwijk (5 juli 2019 OOG.tv)

Maandag zwerfvuildag in de Oosterparkwijk (18 dec 2019 OOG.tv)

Lees de publicatie hier.

Oosterparkers bestrijden zelf zwerfvuil (18 dec 2019 Gezinsbode)

Lees de publicatie hier.

Natuur in de Hortensialaan (25 juli 2021 OOG.tv)

Lees de publicatie hier.

Kunstwerk van gebruikte mondkapjes (6 juli 2021 OOG.tv)

Lees de publicatie hier.

Voedselbank voor bijen (3 mei 2021 OOG.tv)

Lees de publicatie hier.

Kunstwerk van mondkapjes (6 juli 2021 OOG.tv)

Lees de publicatie hier.

Florakade schoonste straat 2021 (12 sept 2021 OOG.tv)

Lees de publicatie hier.

Sint Janskruid vernoemd naar marteling en moord (28 juli 2021 OOG.tv)

Lees de publicatie hier.

Stembakken geopend (12 juli 2021 OOG.tv)

Lees de publicatie hier.

'Hier begint de zee' (3 juli 2021 Algemeen Dagblad)

Lees de publicatie hier.

Bewustwordingsactie 'Hier begint de zee' (14 april 2020 DvhN)

Lees de publicatie hier.

Bewustwordingsactie 'Hier begint de zee' (14 april 2020 Gezinsbode)

Lees de publicatie hier.

Putdekselactie tegen zwerfafval (14 april 2020 rtvnoord)

Lees de publicatie hier.

Grofvuil opruimactie in Oosterparkwijk (10 dec 2019 OOG.tv)

Lees de publicatie hier.

Adres

Oliemuldersweg 47A
9713 VA Groningen

Contact

050-3171280 / 06-15254988
welkom@duurzaamoosterpark.nl

Betaald parkeren

ma t/m za 9.00 - 18.00 uur
do 9.00 - 21.00 uur
€2,- per 60 min. max 120 min

Bereikbaar

maandag t/m vrijdag
09:00 - 16:00 uur
050 317 1280
oosterpark@wijkwerkengroningen.nl

ONDERDEEL VAN

VOLG HET STADSRESTAURANT

Erkend leerbedrijf

ONDERDEEL VAN